urlrewriting

  1. A

    سوال در مورد url rewriting در asp.net

    درود پرسشی در مورد ساب دامین مجازی در ویندوز داشتم توی اینترنت خیلی دنبال چگونگی ساخت ساب دامین به صورت دینامیک گشتم تا اینکه متوجه شدم برای ساخت ساب دامین یا باید سرور اختصاصی داشته باشیم یا اینکه از سابدامین مجاز بسازیم که یکی از راههاش url rewriting بود. لطفا اساتید راهنمایی بفرمایید در...
  2. M

    عدم تشخیص صفحه حاوی QueryString با استفاده از urlrewriting توسط SiteMapPath

    با سلام از urlrewriting در پروژه استفاده میکنم و تعدادی از صفحات نیز دارای QueryString است یک SiteMapPath در مستر پیج قرارداده ام، در صفحاتی که QueryString ندارند (news.aspxمثلا) ه SiteMapPath درست کار میکند ولی در صفحاتی که QueryString دارد (مثلاnews2001.aspx) مثلا در همین صفحه id=2001 است و...
بالا