update query

  1. Mohammadreza

    به روز کردن چند سطر از دیتابیس با مقادیر متفاوت در یک کوئری

    برای مثال شما می خواهید در یک جدول سطری که ID اون برابر با 150 هست رو تبدیل به 151 کنید و همچنین همزمان سطری که ID اون برابر 160 هست رو برابر 161 کنید... استفاده از دو کوئری : در اینجا اولین فکری که به ذهن میرسه استفاده از دو کوئری به جای یک کوئری هست که تقریبا تصمیم عاقلانه ای هم هست... ایراد...
بالا