گوگل - تولبار - pagerank

  1. jahanagahi

    pagerankگوگل براي سرگرمي است ؟

    جهان آگهي شایعاتی بسیاری وجود دارد، مبنی بر اینکه Page Rank گوگل که در تولبار آن به نمایش در می‌آید، تنها به درد سرگرمی می‌خورد. به عبارت بهتر نوار سبزی که در تولبار گوگل برای هر سایت نشان داده می شود، به هیچ وجه عدد حقیقی Page Rank آن صفحه نیست. در ادامه مقاله به بررسی این ادعا می‌پردازیم. در...
بالا