تست

  1. mobina74

    تست neo

    تست نئو یکی از مشهور ترین آزمون های شخصیت شناسی است که مهر تایید بزرگان روانشناسی بر این آزمون خورده است و از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است. این آزمون در میان بقیه تست های شخصیت شناسی از دقت بیشتر و خطای بسیار کمتری برخوردار است. به همین دلیل می تواند به شناخت هرچه دقیق تر و درست تر شخصیت...
بالا