طرح زلزله آذربایجان

  1. Madison

    طرح زلزله آذربایجان

    طرح زلزله آذربایجان + طرح جدید زلزله آذربایجان باعث شد تا دوباره یادی کنیم از خطه ای تاریخ ساز از کشورمون که سال ها افتخار برای کشورمون به ارمغان آورده... خطه ای که تاریخ کهنش نشان از جایگاه بالای آن در کشور دارد... من امروز سعی کردم تا یه تایپوگرافی کاملا مفهومی از کلمه آذربایجان بزنم تا...
بالا