travel

  1. Cute design

    ๑๒ Travels Series 7 - Lonely ๒๑

    سلام این کارو موقعی که میزدم دلم گرفته بود و این شکلی شد! دیگه نمیدنم چقدر حس دلتنگی میده به آدم! ممنون میشم نظر بدید! شاید واقعا بهتر باشه یه تجدید نظری بنمایم توی زندگیم... راستی برای 400 امین پستم آموزش این کارا رو میذارم! بـای رضـا
بالا