toolbox

  1. E

    افزودن قطعه كد به ToolBox در Microsoft Visual Studio

    قطعه كدي كه زياد مورد استفاده قرار مي گيرد در جعبه ابزار قرار مي دهيم سپس با كليك كردن روي آن، قطعه كد مورد نظر را در برنامه قرار دهيد. براي اضافه كردن كد به جعبه ابزار مي تونيد اون رو انتخاب كنيد سپس با ماوس روي جعبه ابزار drag كنيدو روي دستور كليك راست و Rename كرده و نام بامفهومي به اون...
بالا