title

  1. online-amir

    مشکل ذخیره نمودن یک پروژه در جای دیگر با Title های جدید

    سلام من یه پروژه دارم که می خواهم به دو الی سه زبان کار کنم. فرض کنید پروژه دعا است که ترجمه آن به سه زبان فارسی انگلیسی و فرانسوی است. در هر نرم افزار دیگه ای چنانچه شما از یک پروژه در جای دیگر سیو و ذخیره کنید، تغییرات جدید روی سیو و ذخیره جدید اتفاق می افتد. حتی تکست ها و متن...
بالا