ثبت شرکت،ثبت برند

  1. F

    چگونه می توان سهام شرکت را پس از ثبت آن افزایش داد؟

    وضعیت شرکت ها پس از ثبت آن همیشه به یک حالت نمی ماند. این موضوع خصوصا برای شرکت های فعال بسیار قابل پیش بینی است که اگر روزی بخواهند فعالیت خود را گسترش بدهند و بعد هم برای این توسعه نیاز به تسهیلات ویژه داشته باشند. عموما در این گونه مواقع اعضا جلسه گذاشته و تصمیم میگیرند بر این مبنا، که...
بالا