تجربه بالاتر از علم است.

  1. RASHA.ANIMATION

    قالب ظرف شیشه ای

    کار سه بعدی جدیدم بعد از دو سال کار نکردن! ( سرباری ) 3ds max - vray - photoshop
بالا