techniques

  1. Darkpriest1990

    دانلود رایگان آموزش The Gnomon Workshop - Design Techniques for 3D Concept Art

    The Gnomon Workshop - Design Techniques for 3D Concept Art 1hr 35m | 2.19 GB | Software used: Autodesk 3ds Max, Luxion Keyshot , Photoshop با سلام در این آموزش مدرس Gavriil Klimov با استفاده از تجربیات خود نحوه طراحی و مدلسازی یک کاراکتر سطح سخت را در نرم افزارهای Photoshop و 3Ds Max...
بالا