تدریس php

  1. maysam.m

    تدریس خصوصی php - html - css - seo از مقدماتی تا پیشرفته

    با سلام آماده تدریس خصوصی : php - html - css - seo از مقدماتی تا پیشرفته در سطح تهران هستم. سرفصل های کلی php : مقدماتی شامل مفاهیم کلی و آشنایی با دستورات شرطی ، حلقه ، توابع ، کار با کوکی و سشن و ... سطح متوسط شامل اتصال به دیتابیس ، کار با فایلهای xml ، شی گرایی و مفاهیم شی و کلاس و ...
بالا