تابناك جوملا

  1. W

    قالب سايت تابناك براي جوملا - نسخه 2

    قالب تابناك نسخه 2 براي سيستم مديريت محتوا جوملا پياده سازي گشت نسخه نمايشي : http://tabnak.host4joomla.ir اطلاعات بيشتر : http://www.host4joomla.ir/tabnak.html مشترياني كه قالب قديمي (نسخه 1) رو خريداري كرده اند مي توانند نسخه جديد را به رايگان در اختيار داشته باشند
بالا