کتاب 3dmax

  1. M

    لینک یک کتاب نسبتا خوب 3dmax

    این لینک یک کتاب pdfبرای تازه کارانی مثل http://dl.4downloads.ir/vatanbook/ali/4dls/net/3ds%20max(www.4DOWNLOADS.ir).zip
بالا