تاپیک خاص محافظ صفحه

  1. aliila1

    تاپیک خاص محافظ صفحه

    تاپیک مخصوص محافظ صفحه خیلی گشتم جایی رابرای این موضوع پیدانکردم دیدم جاش خالی ، بنابراین ایجادش کردم لطفاتو این تاپیک اسکرین سیورهای ساخت خودتون رابگذارید. حتماکه نباید اول ازهمه سریع بازی ساخت : شووی شووی یا گام به گام اول کارهای کوچک بکنید بعد بازیهای کوچک یا نرم افزار های...
بالا