تایپ فیلم

  1. sibil

    تایپ و توقف پخش فایل

    سلامی دوباره تمامی اساتید : چطو میشه وقتی که در mmb فیلم یا صوتمون در حال پخشه ، وقتی کاربر در یک ادیتباکس شروع به تایپ می کنه فایل درحال پخش pause بشه و وقتی که تایپ متوقف شد ، فیلم play بشه و ادامه پیدا کنه ؟؟
بالا