t00pak

  1. Saeed2vfx

    T00pak ;; توپک

    تــــــــوپك ، بازی ای بر اساس قوانین فیزیک توضیحات : در این بازی بازیکن همانند دیگر بازیهای هم سبک می بایست با نیرو وارد کردن به توپ ، توپ را به سمت مورد نظر هدایت کند ... با این تفاوت که در این بازی سعی شده که از ایده های جدیدی در گیم پلی استفاده شود تا جذابیت بازی حفظ شود . برای ساخت این...
بالا