swishmax 2d array

  1. (reza)

    راه حل ساخت آرایه دوبعدی در swishmax

    چند وقتی بود که میخواستم برایه بازی که دارم میسازم یه آرایه دو بعدی داشته باشم اما هر چقد راهنمای نرم فزار و اینترنت رو گشتم چیزی به دست نیاوردم (شاید اشتباه جستجو کردم) برا همین خودم دس به کار شدم و با ترکیب دو ارایه یک بعدی یه آرایه دوبعدی ساختم امیدوارم بتونه برای شما هم مفید باشه ( البته...
بالا