suncalendar

  1. S

    تقویم خورشیدی نسخه 7.0 (SunCalendar 7.0)

    برنامه تقويم خورشيدي SunCalendar يک برنامه رايگان است که براي برطرف کردن نياز کاربران به تقويم هجري خورشيدي ساخته شده که در کنار آن علاوه بر اين که سعي شده انتظارات کاربر از يک تقويم ديجيتال برآورده شود در جهت افزايش اطلاعات کاربر هم با استفاده از ابزارهايي مانند کتابخانه و ويکي (نمايش اطلاعات...
بالا