stratafoto3d سه بعدی عکس

  1. aliila1

    Strata Foto 3D

    Strata Foto 3D سوالی که دارم اینست :کسی در مورد این نرم افزار اطلاعاتی داره یا نه؟؟ Strata Foto 3D ساخت مدلهای سه بعدی با استفاده از عکسهای گرفته شده ازکاراکتر یا مدل مورد نظر یک نمونه ازمثالهای خودشه که تبدیل به یک مدل سه بعدی شده
بالا