srcelement

  1. bahy_my

    target, srcElement

    سلام. این دوتا مشخصه رو میشه یکی برای من توضیح بده ؟ ینی چه چیزهایی رو بر می گردونن. بهتر بگم : کد زیر رو برام تحلیل کنید : if (e == null) { e = window.event;} id_object= (typeof( window.event ) != "undefined" ) ? e.srcElement : e.target; یه سوال : != "undefined" فقط برای بالا بردن...
بالا