sound

  1. M

    Fa بهترین روش برای قراردادن mp3 بر روی پروژه

    با سلام میخوام یه صدا با فورمت mp3 بر روی پروژه و در تمام صفحات نیز پخش بشود و با قرار دادن یک دکمه قطع و وصل کردن صدا نیز در مستر پیج بشود آن را کنترل کرد. بهترین روش استفاده از کدام ابزار است؟ audio,background,... با تشکر
بالا