سمیخوام خیلی

  1. thinkdiff

    سمیخوام خیلی ساده یک تیزر تبلیغاتی ساده بسازم

    با سلام دوستان من در زمینه ساخت تیزر تبلیغاتی خیلی تسلط ندارم.با پریمیر و یولید خیلی کم کار کردم . اما میخوام یک تیزر تبلیغاتی با این نرم افزار هایی که به طورت ساده و ویزارد با یک سری ابزار های آماده کمک می کنند یک تیزر تبلیعاتی با نمونه های آماده می سازن یک تیزر بسازم. مثلا مثل این...
  2. thinkdiff

    تغییرات فایل 1 سمیخوام خیلی ساده یک تیزر تبلیغاتی ساده بسازم

    با سلام دوستان من در زمینه ساخت تیزر تبلیغاتی خیلی تسلط ندارم.با پریمیر و یولید خیلی کم کار کردم . اما میخوام یک تیزر تبلیغاتی با این نرم افزار هایی که به طورت ساده و ویزارد با یک سری ابزار های آماده کمک می کنند یک تیزر تبلیعاتی با نمونه های آماده می سازن یک تیزر بسازم. مثلا مثل این...
بالا