شکسته نستعلیق 3dmax

  1. aliila1

    شکسته نستعلیق در 3dmax

    برای نوشتن به صورت شکسته نستعلیق یا حتی فونتهای جالب وفانتیزی دیگری میتوانید از نرم افزار میر اماد استفاده کنید آموزش کار باآن هم هست دانلود کنید فقط یک نکته بگم آن هم اینکه برای استفاده گرافیکی همان گونه که در کورل corel از آن استفاده میشود در 3dmax هم همان گونه استفاده میشود...
بالا