ششششش

  1. M

    افکت

    سلام دوستان کسی هست بدونه به چه شکل می شه به یه عکس هنگام لینک دادن افکت داد به طوری که وقتی نشانگر موس روش میره جلو عقب شه یا افکت های دیگر
بالا