شناسایی حرکت ماوس در فلش

  1. FlashBank

    شناسایی حرکت ماوس در فلش

    اولین فریم از خط فرمان اصلی را انتخاب و دستورات زیر را در آن اعمال کنید . _root.onMouseMove = function () { nextFrame(); updateAfterEvent(); }; دستور updateAfterEvent باعث می شود که Flash ، نمایش را نوسازی (Refresh ) نماید . برای رویداد اصلی مانند onMouseMove ، دستور updateAfterEvent...
بالا