شماره 41

  1. S4DEGH

    نشریه گرافیک نو :: شماره 41 :: ویژه نامه بهار 91 :: دانلود رایگان

    گرافیک نو ، سال چهارم، شماره ۴۱ ، ویژه نامه بهار ۱۳۹۱ ——————————– مطالب این شماره: سرمقاله آموزش یک افکت متن زیبا افکت تصویر بازاریاب زیر باران خلق تصویر دراک آرت بخش ویژه ( هنر صنایع دستی ) *جدید آشنایی با هنر صنایع دستی آرای آوینی در مورد هنر گرافیک طراحی سه بعدی این شماره...
بالا