شجریان

  1. aliReza

    وردپرس فارسی ۲٫۹ نگارش استاد “محمدرضا شجریان”

    وردپرس فارسی ۲٫۹ منتشر شد. این نگارش وردپرس فارسی٬ با افتخار مزیّن به‌نام استاد بزرگ ِ صدای ایران٬ محمدرضا شجریان است. در این نگارش چندین ایراد امنیتی برطرف و قابلیت‌های جدیدی اضافه شده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- قابلیت بازگردانی/زباله‌دان: با اضافه شدن این...
بالا