شغل انیمیشن سازی

  1. M

    شغل انیمیشن سازی

    :tavajoh: آقا! انیمیشن سازی رو دست داری یا فقت پول اگر پول که اصلا" توی این کار نیا چون صبر و تحمل و عشق :rose:میخواهد. واگر این ها را نداشته باشی عاقبتت میشود این:mad:ومن باید برات این کار رو کنم:there: خیلی سخته همین تمام:eye:
بالا