شگفتی

  1. shimalasim

    عجایب هفتگانه جهان کدامند؟ 7 شگفتی جهان را بشناسید

    لیست عجایب هفتگانه از نظر منابع مختلف شامل سازه‌های مصنوعی و طبیعی بی‌شماری می‌شود. حتی می‌توان هفت شگفتی جهان را بر اساس قدمت آنها در دسته‌های باستانی یا مدرن جا داد. اما نکته مشترک بین همه لیست‌ها، در اینجاست: آثار هنری و معماری شگفت انگیزی که به عنوان عجایب هفت گانه دنیا شناخته می‌شوند،...
بالا