شبکه با کاابل برق

  1. N

    شبکه در بستر برق

    WWW.NGNET.IR شبگه کاران جهانی نوین فناوري PowerLine Communications يا اصطلاحاً PLC به کليه ارتباطاتي که از طريق خطوط انتقال نيرو – برق صورت پذيرد اطلاق مي گردد. توسعه بسيار سريع اين تکنولوژي آينده روشني را براي آن رقم زده است به گونه اي که بسياري از صاحب نظران و کارشناسان امر ، آنرا...
بالا