شارپ

  1. A

    آنفولانزاي نوع a شكست خورد

    شارپ آنفلوانزاي نوع A را شكست داد خبرگزاري موج - انواع ميكروب‌هاي هوازي و ويروس‌هاي آنفلوانزا توسط فناوري جديد تصفيه هوا‌ي Air Purifier شارپ از بين مي‌رود. به گزارش موج، دستگاه فوق اولين دستگاه تصفيه هواي...
  2. A

    شارپ آنفلوانزاي نوع a را شكست داد

    شارپ آنفلوانزاي نوع A را شكست داد:shock: خبرگزاري موج - انواع ميكروب‌هاي هوازي و ويروس‌هاي آنفلوانزا توسط فناوري جديد تصفيه هوا‌ي Air Purifier شارپ از بين مي‌رود. به گزارش موج، دستگاه فوق اولين دستگاه...
بالا