شیپ

  1. omidsas

    ■ بانک Shape ■

    به نظر من یکی از بهترین ابزراهای فتوشاپ shape ها هستند تو انجمن بانک های زیادی داریم اما ظاهرا یه کمی به Shape کم لطفی شده البته بصورت جسته گریخته مطالبی هم ذکر شده و shape هایی هم برای دریافت توسط دوستان قرار داده شده است اما اگر مدیران موافق باشند بانک shape هم تو انجمن داشته باشیم در هرصورت...
بالا