صدا

  1. ص

    معماری برای صدا

    نوشتار پیش رو یک مقاله بلند درباره معماری است؛ معماری ساختمانی برای ضبط آثار صوتی شاید نشر مقاله ای با رویکرد مستقیم معماری در مجله ای که مشخصا دغدغه های فنی جدی در زمینه تولید و ضبظ آثار صوتی دارد مساله ای بحث انگیز باشد، اما اگر فضاها و ساختمان هایی که فعالیت های حرفه ای مختلف در آنها انجام...
بالا