screen

  1. Y

    شناسایی محدوده های در دسترس مانیتور با کلاسه Screen

    شاید تا به حال نیاز داشتید که یک پنجره را در گوشه های مانیتور به صورت Dock قرار دهید به طوری که نوار Taskbar در ویندوز برای شما مزاحمت ایجاد نکند. در این درس نحوه شناسایی محدوده های در دسترس مانیتور با کلاسه Screen آموزش داده می شود که می توانید در پروژه های Air از آن استفاده کنید. مراحل...
بالا