ساخت تکست سه بعدی

  1. hooseindesign

    آموزش ساخت تکست سه بعدی و کار با سایه

    در این آموزش یک نور soft box به وجود می آوریم که در آن سایه ها و سطوح اجسام با جلوه های زیبا نشان داده می شود همچنین استفاده از امکانات Multiphase را در Cinema 4d آموزش می دهیم.شما میتوانید در قسمت dl surs پروژه آماده این آموزش را دانلود کنید.
  2. hooseindesign

    آموزش ساخت تکست سه بعدی و کار با سایه

    در این آموزش یک نور soft box به وجود می آوریم که در آن سایه ها و سطوح اجسام با جلوه های زیبا نشان داده می شود همچنین استفاده از امکانات Multiphase را در Cinema 4d آموزش می دهیم.شما میتوانید در قسمت dl surs پروژه آماده این آموزش را دانلود کنید.
بالا