ساخت موتور سه بعدی

  1. mehdadoo

    ساخت انجین سه بعدی بر روی فلش پلایر ۱۰

    مواردی که میخوام براتون دربارشون بگم، هیچ وقت قدیمی نمیشن و چیزایی هستن که هر برنامه نویس سه بعدی باید بدونه. از فلش پلایر ۱۰ استفده میکنم. اولین نکته 3D وجود بعد دیگری به غیر از طول و عرضه، که ما بهش میکیم عمق که با z نشونش میدیم.برای این آموزش فرض میکنیم، که اشیا هرچه دورتر از ما میشن،...
بالا