ساشه

  1. chimohtava

    قسمت های مختلف دستگاه بسته بندی ساشه پودری

    دستگاه بسته بندی ساشه پودری یک دستگاه است که برای بسته بندی و بسته بندی پودرهای مختلف، به ویژه ساشه پودری، استفاده می شود. ساشه پودری معمولاً در صنایع مختلف مانند صنایع غذایی، صنایع دارویی، صنایع شیمیایی و غیره استفاده می شود و نیاز به بسته بندی دقیق و بهداشتی دارد. دستگاه بسته بندی ساشه پودری...
بالا