سايپا

  1. SinaTR

    قالب Pride HB

    سلام به 2 دليل اين رندرو از پرايدم گرفتم اول اينکه کلی زحمت کشيده بودم تقريبا همه قسمتاشو ساختم ولی يه رندر خوب ازش نداشتم. دوم اينکه بعد برطرف کردن ايراداش هيچ رندری ازش نگرفته بودم. vray2.3 - ps6 اينم لينک تاپيک قديمی
بالا