سايپا تيبا

  1. SinaTR

    قالب STR car Tiba

    سلام دوباره به همه دوستان مجيد آنلاين من نمی دونم اين ماشينو به چه اسمی می شناسيد، تيبا؟ مينياتور؟ 231؟ S81؟ !! خب بذارين به اسمی که سايپا پشت ماشين نوشته احترام بذاريم و به اون اسم صداش کنيم!!! من اين تيبا رو تقريبا 2 3 روزه مدلسازی کردم برنامه های استفاده شده: max11- Vray- Ps اينم وايرا...
بالا