ریز فضاهای طراحی کتابخانه

  1. mokh22x

    مبانی نظری طراحی کتابخانه

    مباحث کیفی یعنی تعیین نقش کتابخانه و گسترش طرحی که امکان رسیدن کتابخانه به اهداف خود را فراهم کند . کتابخانه ها مواد تحقیقاتی و تجهیزات را در خود جای می دهند ، ولی عمدتا" مکانی برای حضور مردم هستند . مسائل انسانی بزرگترین نقش را در موقعیت کتابخانه ایفا می کنند . کتابخانه با چالش ویژه ای در طراحی...
بالا