پروژه مکانیک

  1. F

    انجام پروژه و پایان نامه دانشجویی توسط تیم نخبگان دانشگاه شریف و تهران

    جمعی از دانشجویان دانشگاه شربف و تهران گرد هم آمده ایم و اقدام به مشاوره برای انجام پروژه برای شما عزیزان می نماییم. مشاوره پروژه های شما توسط بهترین دانشجویان شریف و تهران توسط نرم افزارهای abaqu,solidworks,catia,ansys,fluent,gambit,carrier,fortran,matlab,c++,CFX ...بسته به نیاز شما می شوند...
بالا