آرش

  1. O

    دانلود کتاب آرش

    آرش نوشته‌ای است از بهرام بیضایی. نویسنده آن را «برخوانی» نامیده است و در چاپ‌های متأخّر در کتاب سه برخوانی (تهران ۱۳۷۶) همراه دو برخوانی دیگر به نام‌های اژدهاک و کارنامهٔ بندار بیدخش چاپ کرده است. آرش پیش‌تر در سال ۱۳۵۶ جداگانه چاپ شده بود. دانلود کتاب آرش
بالا