رنگ نسکافه ای در فوتوشاپ

  1. R

    لطفا در مورد نحوه اعمال این رنگ ( به پیوست است + نسکافه ای ) به تصاویر راهنمایی فرمایید .

    لطفا اگر کسی اطلاعاتی در این زمینه داره به اشتراک بزاره! عکس در قسمت پایین گذاشته شده است . انگار lut نسکافه ای داده شده است .
بالا