رمز

  1. S

    تابع md5

    سلام می خواستم از دوستان خواهش کنم در مورد تابع رمزنگاری md5 هرگونه اطلاعاتی دارند در این انجمن قرار دهند . این تابع تا چه حد مطمئن می باشد ؟ آیا تابعی وجود دارد که کارش معکوس کردن رمزهای md5 و رسیدن به رشته اول باشد ؟( حالا چه تابع استاندارد php باشد یا بعدا نوشته شده باشد ) البته اگر...
بالا