return

  1. mahdi_2008

    دستور return

    مثلا من می خواهم کامپیوتر از خط 20 کدهام به خط 2 بیاد باید از کد return() استفاده کنم؟ اگه باید از کد دیگه ای استفاده کنم لطفا بگید
بالا