relative path.flash

  1. Y

    امکان اجرای بازی با آدرس دهی از نوع: Lelative path به همراه جایزه

    سلام به همه دوستان فلش کار عزیز ... بشتابید یک معما و یک جایزه :) من یکسری بازی فلش دارم که بعضی از اونها چون نوع مسیردهی بازی به صورت مستقیم (Absolute path) است در اجرا هیچ مشکلی ندارند اما برخی دیگر چون مسیر دهی به صورت Relative path انجام شده است و در مسیر فراخوانی فایل XML از Dot slash...
بالا