پرده

  1. M

    فیلم آموزش ساخت پرده و فرش

    فیلم آموزش ساخت پرده http://www.mediafire.com/watch/b5v27lsawggwkad/Curtain-P2.mp4 فیلم آموزش ساخت فرش http://www.mediafire.com/watch/8tlgpujag30gcz1/Rug-1.mp4
بالا