ردون ريزي

  1. hadi71120000

    ردون ريزي

    من قبلا از يه سايت وردپري برون ريزي گرفتم . حالا وقتي مي خوام يه جاي ديگه ردون ريزي كنم مي گه مشخصات ftpشما درست نيست در صورتيكه مي دونم درسته . حالا مي خوام با برنامه ftp cuteاينكار رو بكنم . مي شه بگين دقيق اين فايل رو بايد تو كدم فولدر يايتم بريزم .
بالا