پردازندهای bulldozer

  1. Baloot3D

    پردازنده های جدید AMD با 8 هسته و 16 مگ کش - Sandy Bridge به خاک کشیده میشود

    سلامی چو بوی خوش آشنایی و پردازنده های قوی !!! :green: راستش خبری دیدم در اینترنت و رفتم دنبالش ، که موجی از خوشحالی رو برام داشت ، گفتم این خوشحالی رو با شما هم تقسیم کنم . :rose: مقدمه : پردازنده های جدید شرکت AMD که به گفته مدیر بخش تبلیغات این شرکت ،یک انقلاب در معماری های نوین ریز...
بالا